ACT

Acceptance and Commitment Therapy

Waarden

Welke waarden heb je? Leef je je waarden? Welke patronen en angsten draag je mee en welke overtuigingen zitten je in de weg?

Met een ‘ACT-bril’ kijken naar je leven is enorm waardevol!

We nemen de domeinen uit de Hexaflex uit de ACT door en gaan samen op weg naar een passender zelfbeeld, mindfulness handelen, een betere relatie met je (kritische) zelfbeeld en een invulling volgens wat jij belangrijk vind. De ergotherapie-ACT wordt vooral praktisch toepasbaar en vanuit je innerlijke houding gevoed.

Angst onder de arm

ACT heeft mij veel gebracht: ik ben bereid iets onaangenaams (uit confortzone) aan te gaan omwille van wat ik belangrijk vind. Ook: ik geloof mijn gedachtes niet meer klakkeloos, vooral als ik commentaar krijg vanuit mijn eigen Strenge Verstand. Soms heb ik al ingevuld wat anderen wel niet zullen denken, maar dat is vaak helemaal niet waar.

Ik durf steeds beter te kiezen voor wat ik zelf leuk en belangrijk vind. Onder het mom: “ Doe spannende dingen met angst onder de arm”, is mijn eigen praktijk opzetten en doorontwikkelen mede mogelijk gemaakt door de ACT!

Wil je meer lezen over ACT, de boeken van Gijs Jansen zijn een aanrader!