“Ik ga iemand niet leren hoe het werk gedaan moet worden, daar is de werknemer zelf specialist in”

Met ruim 20 jaar behandel ervaring in de revalidatie en 1e lijnspraktijk voor ergotherapie zie ik veel mensen met langdurige of blijvende klachten.

Ik ben in staat goed in te spelen op alle dimensies van het werk: inzetten van iemands kwaliteiten of de ervaring. Ik heb oog voor bedrijfscultuur, contact en communicatie.
Ik streef er naar zowel de werkgever als de werknemer te bewapenen met vaardigheden en kennis om een terugkeer naar werk optimaal te laten verlopen.

Soms ben ik de behandelaar van de werknemer en de re-integratie coach tegelijk. Dit ervaren zowel de client als ik zelf als een meerwaarde en dit wordt steeds meer door arbodiensten geadviseerd. We integreren de onderwerpen uit de behandelingen direct in de praktijk op het werk en andersom.

We oefenen vaardigheden die voor het werk van belang zijn.
Te denken valt aan goed leren plannen en organiseren.
Of het doseren (mini brakes nemen) en/of het voelen van signalen en grenzen aangeven. Variëren van houdingen of inspanning en hoe zorg je voor jezelf als er werkdruk is.
Als je je overprikkeld voelt, hoe is een werkplek in te richten? Ik heb ervaring met het adviseren van de inrichting van de werkplek,
de ergonomische aspecten van beeldschermwerk zoals het kiezen van het juiste meubilair en de opstelling.

Ik kijk met een frisse blik mee naar alle factoren die een rol kunnen spelen in ‘lekker werken’. We ontdekken samen de benodigde tools en vullen je toolbox om werk te hervatten of om een nieuwe missie te vinden als dat beter past.

Ik hoop je te mogen ontmoeten!
Warme groet,
Marloes

butterfly, common blue, meadow